jumbotron

Kvalitet og produksjon

Vi setter høye krav til oss selv og kvalitet er fellesnevneren i alt vi foretar oss. Gjennom hele vår verdikjede, fra idé til ferdig produkt hos kunde, står kvalitetsbegrepet helt sentralt. Alt starter «in-house» hos oss. Våre produkter utvikles i samarbeid med våre dyktige produktutviklere, designere og salg/markedsapparat. Innkjøpsfunksjonen hos oss er en viktig ledelsesoppgave. Hele innkjøpsprosessen blir styrt fra Norge og vi kjøper direkte fra Asia. På denne måten sikrer at kundene våre til enhver tid får de alle beste betingelser.

Selve produksjonen leier vi av ca. 25 ulike fabrikker hovedsakelig i Asia. Ved å leie produksjon i stedet for å eie, er vi mer fleksible og kan endre produksjonssted når forholdene tilsier det. Dette sikrer både oss og kundene våre de beste vilkår og best mulig kvalitet.
Effektiv logistikk er en nøkkelfaktor, både økonomisk og av kvalitetsmessige hensyn. Nesten alle våre produkter produseres i Asia med mellom 4 og 6 måneders leveringstid. I vår bransje er leveringsdyktighet en avgjørende suksessfaktor. Våre kunder er ofte avhengig av levering dagen etter bestilling. For å kunne tilfredsstille slike leveringskrav, er planlegging av logistikk svært viktig. Vår målsetting er å kunne sende 97 % av sortimentet innen 24 timer! Det betyr at vi til enhver tid må ha mellom 3 - 4 millioner artikler på lager.