About us

Hvem er vi?

You Brands er en av Nordens mest fremtredende bedrifter som har spesialisert seg på distribusjon av arbeidstøy, profilerings- og gaveartikler.

Med lang erfaring og ekspertise i bransjen, tilbyr vi et omfattende utvalg av høykvalitetsprodukter som tilpasses enhver bedrift eller lags behov.

Vårt fokus er på å hjelpe med å skape profesjonell identitet og markedsføring gjennom tilpassede klær og profileringsvarer.

Vi tilbyr også en bred palett av gaver som passer til ulike anledninger og formål.

Vår dedikasjon til kundetilfredshet og kvalitet gjør oss til det foretrukne valget for bedrifter som ønsker pålitelig distribusjon av disse produktkategoriene i Norden.

En totalleverandør med mangfold og lidenskap

Historien går tilbake til 1989, den gang mye av produksjonen foregikk i Portugal. Her ble det blant annet produsert sko, keramikk og tepper. Den virkelige introduksjonen til tekstiler og kjerneproduktet t-skjorter oppsto som en ren tilfeldighet. Via et tips om en kontainer med 40.000 stk. t-skjorter i Kina, ble denne kontaineren importert via Bangladesh til Langbrygga i Porsgrunn. Like etter kom en ny kontainer fra Italia med 165.000 t-skjorter. T-skjortene var i 4 farger; sort, hvit, kongeblå og rød, og alt ble solgt ut til den nette pris av kr. 9,90 pr. stk. Dette ble starten på tekstileventyret slik vi kjenner det i dag.

Nysgjerrighet og tilfeldighet

Ved siden av kompetansen har nysgjerrighet, mot og tilfeldigheter bidratt til et solid fundament for god vekst. Søken etter noe nytt resulterte i å dekke stor etterspørsel på en spesifikk produktgruppe, og la samtidig føring for ekspandering av sortimentet. I flere år produserte Handelskompaniet tekstiler for kjente kjeder som Dressmann og Adelsten, keramikk til BIG og interiør til Bohus.

Marked og etterspørsel

De fleste som kjenner vår bransje vet at den primært er delt i to hovedsegmenter, arbeidstøy og profil/reklame/events. Krav, etterspørsel og tilbakemelding fra begge bransjene gjør det enklere å kunne tilpasse våre kolleksjoner og spesifikke produkter.

I tillegg til våre egne produksjoner har våre agenturer bidratt til å sikre produkter som komplimenterer våre egne. Som et ledd i en diversifiseringsstrategi og risikoanalyser gir dette oss mer trygghet og flere ben å stå på.

Tidslinje

Vår misjon og verdier

Yes

Å være en ja-bedrift

For å nå våre mål anser vi det viktig med åpenhet, tillit og fleksibilitet for å kunne være en best mulig samarbeidspartner. Dette innebærer også kompetanseutvikling og kvalitetssikring i alle ledd, det være seg dyktige medarbeidere og bruk av effektive digitale løsninger, både internt og eksternt.

Hver dag skal vi levere varer, tjenester, opplevelser og service i den beste kvaliteten, og vi har brennende ønsker om å kunne gjennomføre dette ved å være bransjens JA-bedrift.

Original

Bransjens originale

Vi må tilbake til 1989 hvor den originale Classic t-skjorten fikk sin introduksjon. Bransjens originale Classic t-skjorte ble et fundament, som videre har skapt solid vekst og ekspansjon i våre kolleksjoner og dagens markedsposisjon.

Det er ingen hemmelighet at en t-skjorte med labelen YOU finnes i de aller fleste nasjonale garderober.

Unite

Vi vil lykkes best i fellesskap

Sterke relasjoner og tett samarbeid er en suksessfaktor hos oss. Vi er fullstendig avhengig av et godt samarbeid internt for å være en velfungerende leverandør. På lik linje lever vi av våre relasjoner til alle våre forhandlere, fabrikker, agenturer og logistikkpartnere.

Kontor og showroom

Hovedkontor

Vårt hovedkontor og hovedlager ligger strategisk godt plassert i Skien. Her har vi også et stort og innholdsrikt showroom. I tillegg har vi showroom på Skøyen i Oslo.

Showroom Skien
Bølevegen 208
3713 Skien
Norway

Showroom Oslo

Sjølyst plass 3
0278 Oslo
5. Etg.

Datterselskap

Vårt danske datterselskap har kontor, lager og showroom som ligger like utenfor København, i Holbæk.

Showroom Danmark

Camus A/S
Østerled 28 A
Holbæk 4300
Danmark

Samfunnansvar

Vi tar ansvar

You Brands er en betydelig aktør i markedet og vi tar vårt samfunnsansvar på alvor.

Vi stiller strenge krav til bærekraftig utvikling og drift gjennom hele verdikjeden. Med bærekraftig utvikling menes at vi ivaretar behovet til dagens befolkning samtidig som vi ikke undergraver fremtidige generasjoners behov. Altså, vi må anvende de ressursene vi har på en klok måte. Våre viktigste bidrag i så måte er å ta vare på miljøet og menneskene.

Åpenhetsloven

Lov om virksomheters åpenhet og arbeid med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

You Brands er omfattet av Åpenhetsloven og er derfor forpliktet til å følge prinsippene om åpenhet og innsyn. Vi verdsetter troverdighet og tillit, og vi ønsker å sikre at våre kunder og samarbeidspartnere har tilgang til nødvendig informasjon. I henhold til Åpenhetsloven har offentligheten rett til å få innsyn i visse dokumenter og informasjon som gjelder vår virksomhet.

Vi eier ingen egne fabrikker, men leier produksjon av om lag 25 fabrikker i Asia. Det er mange mennesker som er delaktige i produksjon av våre produkter og det er vårt ansvar å sørge for sikre og trygge arbeidsforhold for alle involverte. Derfor har vi gjennom mange år vært medlem av amfori BSCI, en internasjonal organisasjon som skal sikre arbeidsmiljø og rettigheter i en global leverandørkjede. Amfori BSCI gjennomfører jevnlige audits som kartlegger blant annet menneskerettighets- og arbeidsforhold og avdekker eventuelle brudd. På denne måten kan vi sikre anstendige forhold gjennom hele verdikjeden og eventuelt stanse produksjon der det er nødvendig.

Åpenhetsloven er et viktig verktøy for å fremme redelighet og demokrati i samfunnet. Den bidrar til å skape tillit mellom forbrukere, aktører og offentlige myndighetene. Vi oppfordrer alle interesserte til å benytte seg av innsynsretten som Åpenhetsloven gir, og vi vil gjøre vårt beste for å sikre at alle krav behandles i samsvar med gjeldende lovverk.

Vennligst kontakt oss hvis du har spørsmål eller ønsker å sende en innsynsbegjæring i henhold til Åpenhetsloven.

Vi er her for å hjelpe deg!

Et bærekraftig samarbeid

Vi har bærekraftsmålene på agendaen og et aktivt fokus på hvilke av disse bærekraftsmålene vi direkte og indirekte kan påvirke, effektiviser og gjennomføre, både lokalt, nasjonalt og binternasjonalt.

Bli med på reisen mot en grønnere bransje og vår daglige innsats for å nå våre bærekraftsmål.

Les mer om vårt bærekraftsarbeid her

UN Global Compact

I 2010 ble vi medlem av UN Global Compact (FN), verdens største initiativ for næringslivets samfunnsansvar. Gjennom vårt medlemskap i UN Global Compact gjør vi vårt beste for å drive vår virksomhet i tråd med de 10 grunnprinsippene innen menneskerettigheter, arbeidsmiljø og anti-korrupsjon.

Vi forplikter oss til å levere inn en årlig COP (Communication on Progress), som er et offisielt dokument hvor vi beskriver våre målsettinger. Deltakelse i UN Global Compact gir oss også muligheten til å delta i globale initiativ for bærekraftig utvikling.

For mer informasjon, se unglobalcompact.org

Business Social Compliance Initiative | Amfori

I juli 2014 ble vi medlem av BSCI (Business Social Compliance Initiative). BSCI er en internasjonal organisasjon som skal sikre arbeidsmiljø og rettigheter i en global leverandørkjede, og kan betraktes som en felles arbeidsstandard. Med vårt BSCI medlemskap ønsker vi å fremme YOU BRANDS sosiale ansvar gjennom et intensivt samarbeid med alle våre leverandører. BSCI sørger for en felles «Code of Conduct», og et utviklingsorientert system for å oppnå best mulig arbeidsforhold i hele forsyningskjeden.

Vår «Code of Conduct» beskriver hvilke krav og forventninger vi stiller til våre produsenter og samarbeidspartnere, internt og eksternt. Sammen jobber vi mot et felles mål om å utvikle arbeidsforholdene, beskytte humane rettigheter og bidra til å redusere forurensning av miljøet.

Les vår CODE OF CONDUCT
For mer informasjon, se amfori.org

Oeko-tex Standard 100

Øko-Tex 100 Standarden er et internasjonalt sertifiseringssystem for tekstiler, som stiller krav til blant annet kjemikalieinnhold, innhold av tungmetaller og sunnhetsskadelige stoffer i tekstilproduksjonen. All metervare som blir benyttet i vår tekstilproduksjon skal være godkjent i følge Øko-Tex 100 standarden. I henhold til Øko-Tex 100 blir det derfor kun benyttet AZO-frie farger. Vi utfører jevnlige stikkprøver som sendes til SGS for testing av ulovlig innhold.

For mer informasjon, se oeko-tex.com

Grønt punkt Norge

Vi ønsker at emballasjen skal få et nytt liv og ta ansvar for emballasjen via Grønt Punkt Norge. Grønt Punkt Norge er en organisasjon som hjelper norske selskaper med å resirkulere emballasje. Miljøavgiften som hvert medlem betaler er inkludert i sin helhet for å sikre at emballasjen resirkuleres i samsvar med myndighetenes gjeldende krav. Vi er stolte av å bidra til denne bærekraftige syklusen.

For mer informasjon, se grontpunkt.no

FN’s Bærekraftsmål

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet, stoppe klimaendringer innen 2030.

You Brands har verdensmål på agendaen. Vi fokuserer på hvilke av disse verdensmålene vi kan påvirke direkte og indirekte, effektivisere og implementere, både lokalt, nasjonalt og internasjonalt.

For mer informasjon, se fn.no

Resirkulerte materialer og økologi

Flere av våre kolleksjoner er produsert i økologisk bomull og resirkulert polyester. Alle ledd i produksjonene sertifiseres og verifiseres fra råvare, rettferdig handel til ferdig produkt.

Økologisk bomull

Bomullen dyrkes uten bruk av plantevernmidler, syntetisk gjødsel og genmodifiserte frø. Den produseres med miljøvennlige fargestoffer, blekk og rengjøringsmidler når den blir til tekstil for produksjon. Økologisk bomull er skånsom for huden og holder høyere kvalitet en tradisjonell bomull.

Resirkulert polyester

Resirkulert polyester er laget ved å bryte ned brukt plast (vanligvis flasker) i små, tynne sjetonger, som behandles og til slutt blir omgjort til garn. Dette er et eksempel på ”sirkulær økonomi”: å designe noe ved hjelp av resirkulerbart materiale.

Kvalitet og produksjon

You Brands sine prinsipper er tuftet på de høyeste standarder for kvalitet og nøyaktighet. Kvalitet er selve ryggraden i alt vi gjør, og det er den som definerer vår tilnærming til arbeidstøy, profileringsartikler og gaver.

Vi går aldri på akkord med våre kunders forventninger, og produktutvalget er nøye vurdert for å møte de mest krevende behovene. Våre produkter er grundig testet for å sikre holdbarhet og funksjonalitet. Vårt dedikerte team av eksperter innen design, produktutvikling, salg og marked jobber hardt for å levere skreddersydde løsninger som reflekterer You Brands sitt engasjement for holdbarhet og kvalitet.

Vi er stolte av å være kjent for å oppfylle og overgå de høyeste kravene, og det er vårt løfte til alle våre kunder.

Effektiv logistikk er avgjørende for enhver organisasjon som ønsker å optimalisere ressursbruk, redusere kostnader og levere produkter eller tjenester i tide. Dette innebærer særdeles god planlegging, implementering og styring av en rekke aktiviteter, inkludert transport, lagerstyring, forsyningskjedeoptimalisering og informasjonsflyt.

Effektiv logistikk er også en av You Brands sine nøkkelfaktorer. Våre kunder er ofte avhengig av levering dagen etter bestilling. Vår målsetting er å kunne sende 97 % av sortimentet innen 24 timer! Det betyr at vi til enhver tid må ha mellom 3 - 4 millioner artikler på lager.

YB Design/Spesialproduksjon

Design din egen kolleksjon

Vi hjelper deg på hele reisen!

Designmuligheter

  • Valgfri pantonefarge på eksisterende produkt
  • Kontrastfarge på rib, zipper puller, stropper, fôr ect.
  • Logo på necktape, neck label, knapper, zipper puller, hang tag, innpakning ect.
  • Utvikling av nytt produkt

Teknikker

High density print
Brodering
Preget effekt
3D Brodering
Frottèbroderi
Rubber patch
Lasergravert
3D rubber
Sublimasjon
Silketrykk/transfer
Vevd merke
Stanset
Vevd logo i beanie
Skinnmerke
Tampotrykk
Gravering